Participa

IMPORTANTE!

Dada a evolución da situación epidemiolóxica en Galiza suspéndense todas as actividades relacionadas directa ou indirectamente coa Feira Franca 2020.