MercadoSolicitude de participación para mercado

Ao premer enviar asumo os compromisos estipulados nas normas de participación no mercado da Feira Franca e entendo que, en caso de non respectalos, a organización poderá excluír a miña solicitude ou ben proceder á retirada dos elementos non autorizados ou do propio posto durante o día da celebración da Feira Franca.

Ademais entendo que as posibles infraccións cometidas serán recollidas pola organización, quen se reservará o dereito de excluír a miña candidatura para próximas edicións da Feira Franca.

Así mesmo, declaro responsablemente:

Datos da persoa ou empresa que fai a solicitude:

Obrigatorio

Obrigatorio

Obrigatorio

Obrigatorio

Obrigatorio

Características do posto:

ObrigatorioMáximo 1.000 caracteres.

ObrigatorioMáximo 1.000 caracteres.

ObrigatorioMáximo 1.000 caracteres.

Medidas do espazo total que se utilizará (en metros):

ObrigatorioMáximo 5 metros.

ObrigatorioMáximo 50 metros.

ObrigatorioMáximo 50 metros.

Obrigatorio

ObrigatorioMáximo 100 caracteres.

ObrigatorioMáximo 1.000 caracteres.

Máximo 500 caracteres.

Documentos:

Copia do DNI / CIF da persoa representante:

ObrigatorioFormatos soportados: imaxe ou PDF. Tamaño máximo de cada arquivo: 16Mb.

Carta de produtos e prezos para o día da Feira Franca:
No caso de postos de alimentación: copia do certificado de manipulación de alimentos de todas as persoas que vaian atender o posto:

Formatos soportados: imaxe ou PDF. Tamaño máximo de cada arquivo: 16Mb.

Fotografía(s) do posto:

ObrigatorioFormatos soportados: imaxe ou PDF. Tamaño máximo de cada arquivo: 16Mb.

Fotografía(s) dos produtos:

ObrigatorioFormatos soportados: imaxe ou PDF. Tamaño máximo de cada arquivo: 16Mb.

Fotografía(s) da indumentaria:

ObrigatorioFormatos soportados: imaxe ou PDF. Tamaño máximo de cada arquivo: 16Mb.

No caso que se dispoña, copia do carné de artesá/án:

Formatos soportados: imaxe ou PDF. Tamaño máximo de cada arquivo: 16Mb.