Solicitude de participación para hostalaría

O prazo de solicitude péchase o luns, 15 de xullo de 2024 ás 23:59. A partir dese momento este formulario deixará de estar activo.

Ao premer enviar asumo os compromisos estipulados nas normas de participación hostalaría da Feira Franca e entendo que, en caso de non respectalos, a organización poderá excluír a miña solicitude ou ben proceder á retirada dos elementos non autorizados ou do propio posto durante o día da celebración da Feira Franca.

Ademais entendo que as posibles infraccións cometidas serán recollidas pola organización, quen se reservará o dereito de excluír a miña candidatura para próximas edicións da Feira Franca.

Así mesmo, declaro responsablemente:

Datos da persoa ou empresa que fai a solicitude:

Obrigatorio

Obrigatorio

Obrigatorio

Obrigatorio Todo xunto, sen puntos nin guións. Exemplo: 12345678X, B12345678, Y1234567X.

Obrigatorio

Obrigatorio

Obrigatorio

Características do posto:

ObrigatorioMáximo 1.000 caracteres.

ObrigatorioMáximo 1.000 caracteres.

Medidas do espazo total que se utilizará (en metros):

ObrigatorioMáximo 50 metros.

ObrigatorioMáximo 50 metros.

ObrigatorioMáximo 5 metros.

Obrigatorio

Obrigatorio

ObrigatorioMáximo 100 caracteres.

ObrigatorioMáximo 1.000 caracteres.

Máximo 500 caracteres.

Documentos:

Copia do DNI / CIF da persoa representante:

ObrigatorioFormatos soportados: imaxe ou PDF. Tamaño máximo de cada arquivo: 16Mb.

Carta de produtos e prezos para o día da Feira Franca:
Copia do certificado de manipulación de alimentos de todas as persoas que vaian desenvolver a actividade:

ObrigatorioFormatos soportados: imaxe ou PDF. Tamaño máximo de cada arquivo: 16Mb.

Esbozo, fotografías, etc. que amosen as dimensións do espazo solicitado, o seu emprazamento e a estética que se lle quere dar para a Feira Franca, materiais a utilizar, vestimentas, utensilios, produtos, etc.:

ObrigatorioFormatos soportados: imaxe ou PDF. Tamaño máximo de cada arquivo: 16Mb.

Copia do seguro de responsabilidade civil e recibo de pagamento:

Formatos soportados: imaxe ou PDF. Tamaño máximo de cada arquivo: 16Mb.