Política de privacidade

 

De conformidade co previsto na Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, comunicámoslle que os seus datos de carácter persoal serán incluídos nun ficheiro denominado “Xestión de cultura”, inscrito no Rexistro da Axencia de Protección de Datos de cuxo responsáble é o Concello de Pontevedra.

A finalidade desta recollida de datos de carácter persoal é a xestión das solicitudes de participación na Feira Franca. Como titular dos datos, vostede dá o seu consentimento e autorización para a inclusión destes no ficheiro anteriormente detallado. En calquera caso, poderá exercitar de balde os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao Rexistro Xeral do Concello de Pontevedra, situado na rúa de Michelena 30, 36071 Pontevedra.